Mae WordCounter yn dadansoddi'ch testun ac yn dweud wrthych chi'r geiriau a'r ymadroddion mwyaf cyffredin.

Mae'r offeryn hwn yn eich helpu i gyfrif geiriau, bigramau, a trigramau mewn testun plaen. Yn aml dyma'r cam cyntaf mewn dadansoddi testun meintiol.

Ynghylch WordCounter

Ydych chi'n Addysgwr? Rhowch Gynnig ar ein Harweiniad Gweithgareddau

Mae gweithgareddau DataBasic yn addas i ddosbarthiadau a gweithdai ar gyfer cyfranogwyr o'r ysgol ganol trwodd i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol!